FALSAFAH SMKTPB


      Warga SMKTPB
      dengan penuh tekad dan iltizam
berikrar dan berjanji akan menumpukan
    seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

             
Melaksanakan program pendidikan

         secara berkesan berasaskan budaya ilmu bagi mematuhi
          hasrat dan tuntutan sistem Pendidikan Negara

                       Melahirkan pelajar yang dapat menghayati
            dan mengamalkan nilai-nilai murni sejajar dengan
                               Falsafah Pendidikan Negara

             Memberi peluang pendidikan yang adil kepada
            setiap pelajar tanpa mengira kaum, latar belaka
              dan agama.

       Menangani urusan pelaksanaan sistem
    dengan cekap, berkesan, canggih, dinamik dan
berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan

       Menguruskan kerja
dengan cekap, ikhlas dan bijaksana

       Mewujudkan suasana pengajaran
 dan pemelajaran yang selesa dan cekap selaras
    dengan pengamalan perkhdmatan penyayang

      Melahirkan pelajar yang berilmu,
berdisiplin, produktif, dan bertanggungjawab

           Memastikan kakitangan sekolah sentiasa
    peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan
  keperluan-keperluan muurid, guru, masyarakat dan negara.

           Berusaha meningkatkan
kegemilangan dan martabat profesion keguruan

         Kami warga sekolah SMKTPB
      bersedia dan akan menimbangkan apa jua yang akan
menimbangkan apa jua yang akan dikemukakan kepadaa sekolah
      berkaitan dengan pelaksanaan Piagam Pelanggan ini.


 
 


Balik ke Index