FALSAFAH SMKTPB

 

Warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar berkemampuan, berkebolehan dan berpotensi 

untuk dikembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 

berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
 

  Dengan itu, segala peluang yang akan disediakan dan diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah ini 

diilhamkan unrtuk mengembangkan keempat-empat aspek tersebut.  Kami para pendidik mempunyai 

tanggungjawab ikhtisas untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan sempurna lagi bermutu bagi memajukan 

pelajar-pelajar SMKTPB bagi menjamin masa depan generasi Malaysia yang akan datang.

 

SMKTPB
MENUJU KE ARAH
KECEMERLANGAN

 


Balik ke Index